Πάρης Καζάκης

Πάρης Καζάκης

Human Resources Manager, CHB Group (ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΕ)