Κωνσταντίνος Αγραπιδάς

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς

Γενικός Διευθυντής Εργασιακών, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γενικός Διευθυντής Εργασιακών, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Ειδικός στα θέματα των Εργασιακών Σχέσεων της Αγοράς Εργασίας και της Νομισματικής πολιτικής.
Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.)
Έχει συγγράψει τρία επιστημονικά βιβλία για την Αγορά Εργασίας και τις Εργασιακές Σχέσεις και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων στον ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για τις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας.
Είναι Εθνικός συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας το οποίο συμμετέχει σε διακρατικό σχήμα εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχεδιασμό δράσεων που θα εντάσσονται για χρηματοδότηση στο ΕΚΤ PLUS.