Βάλια Περιβολάρη

Βάλια Περιβολάρη

Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ΔΕΗ Α.Ε. / Public Power Corporation S.A