Αγγελική Προκοπάκη

Αγγελική Προκοπάκη

HR Development Expert, Όμιλος ΟΤΕ

Η Αγγελική Προκοπάκη διαθέτει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα
του HR σε μεγάλες και δυναμικές εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της COSMOTE τον Απρίλιο του 2004, όπου τα τελευταία 10 χρόνια
έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής σημασίας προγραμμάτων για
τον Όμιλο ΟΤΕ που αφορούν την μετάβαση του οργανισμού στη ψηφιακή εποχή, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων (large scale reskilling & upskilling programs), τον ανασχεδιασμό και
αυτοματοποιήσεις διαδικασιών και ψηφιοποιήσεις.
Πριν την COSMOTE εργάστηκε στις εταιρίες STET Hellas και INFO QUEST Technologies, σε
διάφορες θέσεις Ανθρώπινου Δυναμικού που σχετίζονταν με την εκπαίδευση και
επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, αξιολόγηση και ένταξη νέων εργαζομένων
καθώς και με τη διαχείριση προγραμμάτων αμοιβών και παροχών.
Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος (Deree College) και
κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το
Πανεπιστήμιο Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου.