Άννα Πολυχρονιάδου

Άννα Πολυχρονιάδου

Deputy Managing Director, Evalion-SHL Greece & Cyprus

Η Άννα Πολυχρονιάδου εφαρμόζει την επιστήμη της Εργασιακής Ψυχολογίας στις διαδικασίες Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών για παραπάνω από 20 έτη. Ο κύριος τομέας των δραστηριοτήτων της αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης και διαδικασιών που έχουν ως στόχο να αναδείξουν το δυναμικό και τα ταλέντα των εργαζομένων ή και υποψηφίων εργαζομένων σε έναν οργανισμό. Οι αντικειμενικές μεθοδολογίες αξιολόγησης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των σχετικών λύσεων, καθώς είναι εκείνες που θα εξασφαλίσουν τις ίσες ευκαιρίες στην ανάδειξη των "κρυφών ταλέντων" και το diversity σε έναν οργανισμό.
Η Άννα Πολυχρονιάδου κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία, καθώς και Πτυχίο Ψυχολόγου. Διαθέτει, επίσης, τίτλο CPsychol από το British Psychological Society. Ως μέλος της ομάδας της Evalion-SHL τα τελευταία 20+ έτη έχει σχεδιάσει λύσεις αναφορικά με την επιλογή και ανάπτυξη εργαζομένων σε πληθώρα εταιρειών και οργανισμών στην Ελλάδα και στην Κύπρο.