Σταύρος Μηλιώνης

Σταύρος Μηλιώνης

Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΑΝ, Ιδρυτής Diversity Charter Greece