Μαρία Καφεντζή

Μαρία Καφεντζή

HR Director, Bioiatriki Healthcare Group