Ευγενία Λιανού

Ευγενία Λιανού

Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, COCO-MAT