Δροσιά Καρδάση

Δροσιά Καρδάση

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, INTERAMERICAN