Δημήτρης Σταυρόπουλος

Δημήτρης Σταυρόπουλος

Chief People Officer & Leadership Transformation Coach, Κιβωτός του Κόσμου