Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Χορηγοί

  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Conferience is an interactive web-app facilitating direct interactive possibilities among speakers and audiences for events such as: lectures, presentations, conferences, polling, training courses, seminars, focus groups, research & (executive) meetings.

Γίνετε χορηγός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές παροχές της χορηγίας σας επικοινωνήστε απευθείας με την:

Λήδα Πλατή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 271), fax: 210 6617 778, e-mail: lplati@boussias.com

  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR